Reklamation

Namn

E-post

Telefonnummer/kundnummer 

Bild

Meddelande

Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du ditt samtycke till att lämnade uppgifter får lagras och behandlas av Bror Pehrssons Möbler AB. Lämnade uppgifter behandlas för att Bror Pehrssons Möbler AB  ska kunna hantera reklamationsärenden. Uppgifterna lagras under 12 månader.

 Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till behandlingen och lagringen av mina personuppgifter.