Sittdynorna är i kallskum fast (C1). i tyg Nancy soft Blue 991120-47. 

Ben i svart krom.